Środki zostały przyznane w ramach programu LIFE, którego głównym celem jest wspieranie projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu, a także promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Jest to program zarządzany przez Komisję Europejską.

Dzięki kwocie, jaką otrzyma Wrocław, dofinansowany zostanie projekt LIFECOOLCITY – „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu”, który w zeszłym tygodniu został zakwalifikowany do realizacji w tegorocznym programie LIFE.

Oznacza to realne wsparcie dla powstającego informatycznego systemu zarządzania zielenią. W ramach projektu, za te pieniądze m.in. już od przyszłego roku będzie tworzona mapa koron drzew. Będą do tego wyceniane korzyści, które otrzymujemy dzięki różnym ekologicznym rozwiązaniom. Powstaną także nowe tereny zieleni. Co ważne, z udziałem mieszkańców. To niektóre z elementów projektu, który będzie realizowany przez 7 lat – wyjaśnia prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. – Chodzi o to by dzięki systemom informatycznym na bieżąco dysponować pełną informacją o zasobach naturalnych miasta. Powinno to ułatwić planowanie przestrzenne, przygotowanie inwestycji i monitoring przyrodniczy – dodaje.

Od zainicjowania LIFE w 1992 r. do tej pory dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 5 400 projektów z całej Europy, w tym blisko 100 projektów z Polski. Do 2013 r. LIFE przeznaczył ponad 3,1 mld EUR na ochronę środowiska, natomiast w okresie finansowania 2014-2020 program wniósł o około 3,4 miliarda EUR więcej w realizację celów środowiskowych i klimatycznych.

Projekt dotyczący wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast, jest w 95 procentach finansowany ze środków programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 5 procent to wkład własny konsorcjum, którego liderem jest firma MGGP Aero Sp. z o. o., a członkami Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, UNEP/GRID – Warszawa oraz firma Sieker mbH z Niemiec.

 

Wrocław jednym z najpiękniej ukwieconych miast w Polsce.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu