Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. W ramach programu Wrocław otrzyma ponad 112 mln złotych bezzwrotnego dofinansowania na realizację trzech inwestycji.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Główne cele Programu Inwestycji Strategicznych to:

 • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • poprawa warunków życia obywateli,
 • powstanie nowych miejsc pracy,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
 • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W tym okresie każda Jednostka Samorządu Terytorialnego lub związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia,
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Dzięki złożonym wnioskom Wrocław otrzyma bezzwrotne dofinansowanie na realizację trzech inwestycjii:

 1. Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa–Francuska we Wrocławiu – dofinansowanie w wysokości 4 744 452,00 zł,
 2. Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu, na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta – dofinansowanie w wysokości 88 825 000,00 zł,
 3. Długo wyczekiwana przez mieszkańców rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu (Etap I) – dofinansowanie w wysokości 18 851 667,28 zł.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu