Od początku 2024 roku Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przeprowadził prace związane z infrastrukturą drogową warte ponad 31 milionów złotych. Jednak to nie koniec inwestycji, ponieważ we wtorek (9 lipca) ogłoszono kolejny program dotyczący remontów dróg. Obejmie on 16 ulic, które zostały podzielone na 7 zadań.

– Wiosenne wymiany nawierzchni przyniosły efekt. Inaczej się jedzie Piotra Skargi, Ślężną, Hallera, Kamienną, Karkonoską czy Pilczycką. To tylko część z tego wiosennego rozdania, gdy nasi drogowcy pojawili się na 22 odcinkach ulic Wrocławia. 12 kilometrów nowych nawierzchni. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego cieszę się, że możemy z tego zrobić działanie systemowe. Nazywamy je „Wrocław na dobrej drodze”. Znakomicie, że mogliśmy w tym roku przyznać Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta na ten program kolejne środki. W sumie w tym roku przekazaliśmy już ponad 70 mln złotych na wymiany asfaltowych nawierzchni w całym mieście. A przecież remonty ulic to tylko jedno z zadań, które realizujemy, aby poprawić stan infrastruktury drogowej, niedawno zakończyliśmy przebudowę ulicy Pomorskiej, trwa przebudowa ulicy Wilkszyńskiej, a na ulicy Szczytnickiej rozpoczęliśmy remont torowiska, aby docelowo przebudować całą Szczytnicką, W planach mamy również remont trzech odcinków ulicy Powstańców Śląskich. Jesteśmy na dobrej drodze. Wrocław jest na dobrej drodze – zaznacza Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

W ramach programu „Wrocław na dobrej drodze” ZDiUM wyremontuje odcinki na 16 ulicach: Bierutowskiej, Bezpiecznej, Lechitów, Gostyńskiej, Brodzkiej, Wolskiej, Marszowickiej, Kozanowskiej, Bł.Czesława, Oławskiej, Mościckiego, Ołtaszyńskiej, Balonowej, Na Grobli, Kuronia i Racławickiej.

W sumie wymieniona zostanie nawierzchnia o długości blisko 12 kilometrów. Frezowanie i układanie nowej masy bitumicznej spowoduje lokalne utrudnienia w postaci wyłączania jednego pasa lub połówkowe zajęcia. Szczegóły związane ze zmianami w organizacji ruchu będą podawane przez ZDiUM na bieżąco.

Oferty w ramach przetargu będą przyjmowane do 24 lipca.

Podział na zadania programu Wrocław na dobrej drodze:

Zadanie 1:

 1. Ul.Bierutowska od Lidla do posesji nr 41, dł. 370 m, pow. 2 700 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Bezpieczna od ul. Obornickiej do skrzyżowania z ul. Jugosłowiańską + zatoki parkingowe, dł. 530 m, pow. 5 900 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Gostyńska od posesji nr 5 do ostatniego zabudowania, dł. 310 m, pow. 2 000 m2. Poprawa stanu nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego,
 4. Ul.Lechitów odcinek o nawierzchni gruntowej do nr 46, dł. 280 m, pow. 908 m2. Poprawa stanu nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego.

Zadanie 2:

 1. Ul.Brodzka od posesji nr 131 do skrzyżowania z ul. Królewiecką, dł. 1600 m, pow. 9 415 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Wolska do ul.Marszowickiej od nawierzchni z kostki do szkoły, dł. 360 m; pow. 2 900 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Marszowicka od ul. Hartmana do ul. Łanowskiego, dł. 485 m; pow. 2 900 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 3:

 1. Ul.Kozanowska od ul. Pilczyckiej do skrzyżowania z ul. Dokerską dł. 1 700 m; pow. 21 000 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 4:

 1. Ul.Bł. Czesława od ul. Oławskiej do wyjazdu z garażu Galerii Dominikańskiej, dł. 120 m; pow. 1 200 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Oławska od pl. Dominikańskiego do Kazimierza Wielkiego, dł. 190 m; pow. 1 200 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 5:

 1. Ul.Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej, dł. 2000 m; pow. 13 600 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Ołtaszyńska od ronda Ojca Pio do nr 36, dł. 720 m; pow. 3 750m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 6:

 1. Ul.Balonowa od ul. Horbaczewskiego do ul. Bystrzyckiej, dł. 740 m; pow. 4 440 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 7:

 1. Ul.Na Grobli od mostu Oławskiego do ul. Okólnej, dł. 1120 m; pow. 7 840 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Kuronia od ul. Borowskiej do ul. Ślężnej, dł. 600 m; pow. 2 400 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Racławicka od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Gajowicką, dł. 730 m; pow. 5 500 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej.

 

Foto: mat. ZDiUM