Pierwowzorem Wielkiej Wagi był budynek, znajdujący się przed zachodnim wylotem Sukiennic, który powstał około 1332 roku. Finalny obiekt został zbudowany w 1571 roku i przetrwał do 1846 roku.

Sam budynek wzniesiono na planie kwadratu o długości boku 7,2 m. Każdy narożnik zdobił kwadratowy filar, który łączył się z półkolistymi arkadami. Wewnątrz budynku w jego centralnym miejscu zawieszona była wielka, wykonana z drewna waga. Jedną z arkad Wielkiej Wagi zdobiła tabliczka z datą 1571. Wysokość ścian budynku mierzyła 5 m.                                                                                                        

W roku 1769 roku do wschodniej części Wagi zbudowano mały drewniany budynek przeznaczony dla wagowego obsługującego wagę. Waga służyła między innymi do ważenia wełny przez kupców.

 

Foto: Fotopolska