16 czerwca 2021 wrocławskie MPK ogłosiło przetarg na prace remontowe obejmujące wymianę rozjazdów, łuków i skrzyżowania torów na placu Jana Pawła II we Wrocławiu. W ramach postępowania zgłoszone zostały trzy oferty, a finalny wykonawca ma zostać ogłoszony do końca bieżącego tygodnia.

Torowisko na pl. Jana Pawła II to jeden z ważniejszych węzłów komunikacyjnych Wrocławia, jednak jego stan pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście już wkrótce sytuacja ta zacznie się zmieniać, a rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na wrzesień 2021.

Remont obejmie wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie rozjazdów, łuków i skrzyżowania torów na placu Jana Pawła II we Wrocławiu i będzie podzielony na pięć etapów. Planowane terminy poszczególnych etapów zostały określone w następujący sposób:

  • 28.08-23.10.2021 r. – Etap I: obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wymianą rozjazdu od strony ul. Ruskiej i ul. św. Mikołaja,
  • 06.11-14.01.2022 r. – Etap II: obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wymianą rozjazdu od strony ul. Legnickiej,
  • 15.01.2022r.-25.03.2022 r. – Etap III: obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wymianą skrzyżowania torowego,
  • 26.03-20.05.2022 r. – Etap IV: obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wymianą rozjazdu od strony Mostu Sikorskiego,
  • 21.05-08.07.2022 r. – Etap V: obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wymianą rozjazdu od strony pl. Orląt Lwowskich.

W ramach przetargu zgłosiły się trzy firmy:

  • Pro-Tra Building Sp. z o. o. z ceną ofertową 7 995 000,00 zł brutto,
  • TORHAMER Sp. z o. o. Sp.k. z ceną ofertową 7 638 063,93 zł brutto,
  • Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o. o. z ceną ofertową 5 889 240,00 zł brutto.

Jak informuje prezes MPK, docelowy wykonawca ma zostać wybrany do końca bieżącego tygodnia. Zwycięska firma będzie zobowiązana do realizacji całej inwestycji w ciągu 335 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych wymagających wprowadzenia zmian w komunikacji zbiorowej.

Foto: Zbiory Fotopolska