Nowe działki ROD powstaną w stolicy Dolnego Śląska pierwszy raz od 1989 roku. W ubiegłym roku Urząd Miejski Wrocławia przekazał Polskiemu Związkowi Działkowców 5,5 hektara terenu, który zostanie podzielony na ponad 130 ogródków działkowych. Aktualnie opracowywany jest jeszcze projekt zagospodarowania zielonej przestrzeni.

Ogródki działkowe powstaną na wrocławskiej Klecinie, w rejonie ul. Zabrodzkiej. Teren został przekazany Polskiemu Związkowi Działkowców w formie nieodpłatnego użytkowania.

– Takie tereny są wartościowe z punktu widzenia takich potrzeb jak zachowanie bioróżnorodności, walka z miejskimi wyspami ciepła. Ponadto ogródki działkowe pełnią funkcję gospodarczą oraz społeczną. To po prostu inna, niż parki czy zieleńce, forma zieleni miejskie – podkreśla Michał Guz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Aktualnie na terenie Wrocławia istnieje ponad 30 tysięcy ogródków działkowych, które zajmują powierzchnię ok. 1,4 tys. hektarów.

Foto: Miejsca we Wrocławiu/zdjęcie ilustracyjne