W środę 3 listopada odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy kompleksowego ośrodka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstanie przy ul. Koszarowej. Inwestycja ma ułatwić dostęp do odpowiedniej diagnostyki i leczenia wszystkim młodym ludziom, których zdrowie psychiczne pogorszyło się na przykład wskutek ograniczeń związanych z pandemią.

– To kolejna z naszych inwestycji, które znacząco poprawią opiekę medyczną mieszkańców regionu. Czas długotrwałej izolacji spowodowany przez pandemię COVID-19 mocno doświadczył wielu Dolnoślązaków, szczególnie dzieci, które w warunkach nauki zdalnej nie miały możliwości codziennego kontaktu z rówieśnikami. To zaowocowało wieloma zaburzeniami i dysfunkcjami psychicznymi wśród dzieci i młodzieży. Dostrzegamy ten problem i chcemy ułatwić dostęp do odpowiedniej diagnostyki i leczenia wszystkim potrzebującym – wyjaśniał podczas konferencji marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Obiekt powstanie w ramach połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oraz Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

– Nasze dwie placówki: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego oraz Dzienny Ośrodek Psychiatrii i  Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży to jednostki mające ogromne doświadczenie w diagnozowaniu, terapii i leczeniu pacjentów nieletnich z zaburzeniami rozwojowymi i  psychicznymi. Połączenie tych placówek da podwaliny do powstania w regionie kompleksowego ośrodka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – tłumaczył wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Nowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie kompleksu istniejących budynków szpitalnych przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu. Teren szpitala jest uzbrojony we wszystkie potrzebne instalacje i urządzenia oraz posiada wjazdy i drogi wewnętrzne. Planowany budynek będzie zlokalizowany na północny wschód od istniejącego pawilonu pediatrii i połączony z pozostałymi częściami Szpitala systemem łączników. Dojście i dojazd do nowego pawilonu odbywać się będzie od strony ul. Sportowej oraz z ciągów komunikacji wewnętrznej Szpitala.

Pawilon psychiatryczny zapewni specjalistyczną opiekę medyczną, ambulatoryjną i stacjonarną oraz umożliwi kontynuację nauki szkolnej na poziomie szkoły podstawowej oraz średniej.

Na parterze znajdzie się oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci z 60 – 70 miejscami pobytu dziennego oraz zespół leczenia środowiskowego wraz ze szkołą. 8 sal lekcyjnych dla szkoły podstawowej oraz pomieszczenia dodatkowe – pokój nauczycielski, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, punkt obserwacyjny, pokój wyciszeń oraz zaplecze sanitarne.

W części ambulatoryjnej znajdą się gabinety psychologa, logopedy, gabinety lekarskie, sale terapii rodzinnej, sale terapii grupowej i sale terapii zajęciowej. Dla pacjentów z rodzin dysfunkcyjnych dedykowana jest część pomieszczeń do terapii dzieci wraz z rodzicami (opiekunami). Ponadto na parterze zlokalizowano szatnie, pomieszczenia magazynowe oraz jadalnię.

Na I piętrze zaplanowano zlokalizowanie oddziału stacjonarnego dla dzieci z 40 – 50 miejscami. Z 17 – salami dwułóżkowymi, jedną izolatkę, jedną salę 4 – łóżkową oraz czterołóżkową salę obserwacyjną dla przypadków ostrych. Ze względów bezpieczeństwa węzły sanitarne będą przystosowane dla pacjentów z niepełnosprawnościami (bez dodatkowych przedsionków), wyposażone w elementy utrudniające dokonywania samookaleczeń oraz prób samobójczych.

Ponadto na I piętrze zaplanowano 4 sale lekcyjne dla uczniów szkoły średniej, pokój nauczycielski, świetlicę dla uczniów, bibliotekę i laboratorium komputerowe oraz gabinet psychologa, a także gabinet lekarski. Dla pacjentów oddziału zamkniętego przewidziano wydzielone sale lekcyjne, zespół gabinetów konsultacyjnych, salę terapii grupowej i jadalnię. Pomieszczenia I piętra mają bezpośrednie połączenie z salą gimnastyczną wraz z zapleczem magazynowym i szatniowym, która jest przewidziana dla wszystkich pacjentów.

LINK DO KONFERENCJI PRASOWEJ.

Źródło: mat. UMWD