W czwartek 5 marca, Urząd Miasta poinformował o rozpoczęciu konsultacji rynkowych dla podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny we Wrocławiu.

Ze względu na zmniejszającą się dostępną liczbę miejsc grzebalnych we Wrocławiu, konieczne jest wybudowanie nowego, siódmego cmentarza komunalnego na terenie miasta. Dlatego też, rozpoczeły się konsultacje rynkowe, w których mogą wziąć udział wszystkie podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowa nekropolia ma powstać na terenach pomiędzy ul. Awicenny i Cmentarzem Grabiszyńskim, pomiędzy rzeką Ślęzą a ulicą Awicenny na wrocławskim Oporowie i ma zająć powierzchnię około 30 hektarów, z czego ponad 15 hektarów zostanie przeznaczonych na powierzchnię grzebalną, blisko 10 hektarów pokryje zieleń, a 2,5 hektara zajmą cmentarne alejki. Docelowo na nowym cmentarzu mogłoby zostać pochowanych prawie 87 tys. osób.

 

Przy nowym cmentarzu ma znaleźć się też miejsce na budynki usługowe, a wokół terenu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. W założeniach jest również połączenie pieszo-rowerowe z obecnym Cmentarzem Grabiszyńskim.

Aktualnie we Wrocławiu znajduje się 6 cmentarzy komunalnych, a prognozowany czas ich zapełnienia to 9 lat.

 

Foto: Pixabay/UM Wrocław