We wtorek (17 maja) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu powołał nowy Wydział, którego zadaniem będzie m.in. walka z szarą strefą. Jak wyjaśnia WIOŚ, dzięki niemu zwiększy się skuteczność eliminowania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Siedziba Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej mieści się przy ul. Chełmońskiego 14, na wrocławskim Dąbiu.

Jego powołanie jest odpowiedzią na konieczność wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, polegającej przede wszystkim na nielegalnym postępowaniu z odpadami czy ściekami – wyjaśnia Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.

W inauguracji jednostki wzięli udział Minister Jacek Ozdoba wraz z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Michałem Mistrzakiem oraz Dyrektorem Departamentu ds. Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ. Podczas spotkania z pracownikami nowo utworzonego Wydziału, Minister Ozdoba omówił priorytety działań, sposób ich realizacji oraz wykorzystanie narzędzi do walki z przestępcami środowiskowymi. Wspólnie wyznaczono najbliższe cele do realizacji, by zwiększyć skuteczność eliminowania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Nowy Wydział będzie współpracował ze służbami i instytucjami, w tym: Policją, Strażą Pożarną, Krajową Administracją Skarbową, Urzędem Górniczym, Inspekcją Transportu Drogowego, a także Strażą Graniczną, co przyniesie większa efektywność zwalczania przestępstw środowiskowych.

 

Foto: Facebook/Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu