Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu rozpoczęła kampanię ekologiczną „Dziki Wrocław – dzika przyjemność”. W ramach akcji na terenie miasta pojawiły się billboardy mające zwrócić uwagę mieszkańców na tereny cenne przyrodniczo, które według inicjatorów kampanii powinny być chronione prawem.

Rozpoczynamy największą od lat kampanię ekologiczną we Wrocławiu “Dziki Wrocław – dzika przyjemność”. Realizuje ją Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu, która gromadzi 22 organizacje i ruchy działające na rzecz ochrony przyrody i klimatu. Aktywiści złożą 26 wniosków do Prezydenta Wrocławia o podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony zagrożonych betonozą, wycinką i suszą terenów zielonych – wyjaśniają inicjatorzy akcji.

Wnioski zawierają kompleksowe postulaty, które mają przekonać władze miasta do utworzenia rezerwatów, użytków ekologicznych i parków krajobrazowych na terenach cennych przyrodniczo we Wrocławiu.

Wrocław to jedyne duże miasto w Polsce bez żadnego rezerwatu przyrody! Czas by to zmienić! Żądamy prawnej ochrony 26 terenów cennych przyrodniczo, w tym powołania co najmniej trzech rezerwatów! Wywieraj wpływ na decydentów, aby chronili przyrodę i opierali się na opiniach ekspertów przyrodniczych! – apelują aktywiści.

Poza kampanią ekologiczną, zorganizowane zostaną również wydarzenia na świeżym powietrzu oraz osiem spacerów po terenach, które według ich organizatorów powinny znaleźć się pod ochroną. Będą to m. in.: Las Strachociński, Las Sołtysowicki, Lasek Oporowski czy Las Rędziński.

 

Kampania „Dziki Wrocław – dzika przyjemność” jest częścią projektu: „Aktywizacja, synergia, skuteczność – wrocławianie zmieniają klimat” realizowanego przez Stowarzyszenie Akcja Miasto z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

 

Foto/Grafika: Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu