W dniach 10-11 grudnia, odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, w ramach którego omawiana będzie sytuacja Polski i Węgier – krajów zapowiadających zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Polskie samorządy nie zgadzają się z decyzją rządu.

Niezatwierdzenie budżetu UE do końca roku doprowadzi do sytuacji, w której uruchomione zostanie tzw. prowizorium budżetowe. Oznacza to, że w roku 2021 wypłacana będzie co miesiąc 1/12 budżetu przyznanego na 2020 rok, a środki te będą przeznaczone tylko na bieżącą działalność administracyjną, wypłaty w ramach trwających już projektów oraz dopłaty dla rolników.

Bez środków unijnych, polskie miasta, gminy i wsie nie będą mogły się rozwijać w takim tempie jak dotychczas. Dlatego też, w wielu miejscowościach w całej Polsce, w ramach akcji #potrzebUEmy, flagi Unii Europejskiej pojawią w widocznych miejscach.

We Wrocławiu, flagi UE zostaną umieszczone na elewacjach Urzędu Miejskiego, miejskich instytucji oraz na autobusach i tramwajach. W wielką flagę zamieni się także w środę membrana Stadionu Miejskiego oraz telebim aquaparku. Natomiast w czwartek o godz. 12.00, z wieży ratuszowej zabrzmi hymn Unii Europejskiej.

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej Wrocław otrzymał ponad 2,6 mld zł dofinansowania na projekty infrastrukturalne i społeczne. Zrealizowanych zostało prawie 500 projektów, w tym budowa Narodowego Forum Muzyki czy przebudowa Teatru Muzycznego Capitol.

Jak pisze na swoim profilu facebookowym prezydent miasta, Jacek Sutryk:
A przecież Unia Europejska to coś więcej, niż tylko pieniądze. To projekt społeczny i polityczny. To wspólnota: narodów, ludzi, wartości, praw. Jesteśmy Polakami, ale jednocześnie jesteśmy Europejczykami. I tak jak Europa potrzebuje nas, tak też my potrzebujemy Europy. Wzajemnie siebie #PotrzebUEmy.”

Foto: Miejsca we Wrocławiu