W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. ruszy kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieli prawie miesiąc czasu na zgłoszenie swoich projektów.

WBO to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy zgłaszają projekty, które chcieliby, żeby były zrealizowane przez Gminę Wrocław. Projekty są następnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwe jednostki gminy. Projekty muszą mieścić się w katalogi zadań własnych gminy, być zgodne z prawem i wykonalne technicznie.

W toku oceny odbywają się konsultacje, a osoby zgłaszające, nazywane Liderami projektów mogą projekt poprawić czy wejść w dyskusję z urzędnikami oceniającymi. Następnie nad wszystkimi projektami, które przeszły pozytywnie ocenę odbywa się powszechne głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Wygrane projekty są następnie realizowane przez Gminę w porozumieniu z Liderem projektu.

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 wynosi 25 mln PLN. 16 mln zł jest zarezerwowane dla projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł dla projektów osiedlowych. Zrealizowane zostaną projekty, które zdobędą najwięcej głosów, aż do wyczerpania środków w każdej puli.

Szczegółowy terminarz WBO 2021 wygląda następująco:

  • składanie projektów: 18.01 – 15.02.2021
  • pierwszy etap oceny projektów: 18.01 – 01.06.2021
  • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2021
  • konsultacje projektów: 01.06 – 05.07.2021
  • drugi etap oceny projektów: 06.07 – 23.08.2021
  • publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 23.08.2021
  • możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2021
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
  • głosowanie na projekty WBO 2021 24.09 – 11.10.2021
Źródło: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski