W kolejnym wrocławskim parku stanął kompostownik. Jego głównym celem jest przetwarzanie bioodpadów w kompost, w tym samym miejscu, z którego pochodzą. Pierwszy, w ramach pilotażowych działań, pojawił się w listopadzie ubiegłego roku na terenie parku Słowackiego. Bardzo możliwe, że już niebawem powstanie ich w mieście jeszcze więcej.

Budowa kompostowników w miejskich parkach jest jednym z działań zgodnych ze „Standardami utrzymania terenów zieleni w miastach”. Jak informują autorzy, publikacja ta stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. „Standardy” są odpowiedzią na nowe trendy w sposobie utrzymania zieleni związane ze zmianami klimatu, aktualizacją wiedzy przyrodniczej, zwiększoną aktywnością społeczną w zakresie współdecydowania o sposobie zarządzania miastem, dysproporcją w jakości utrzymania terenów zieleni wynikającą z ograniczeń budżetowych, procedur czy kompetencji wykonawców.

Kompostowniki są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne, ponieważ zgrabione na terenie danego parku liście nie muszą być transportowane w inne miejsce. Mogą pozostać w parku, gdzie następnie rozkładają się w naturalny sposób, a w efekcie tworzą kompost.

Na transporcie oszczędzamy wszyscy i nie chodzi tylko o wydatki na paliwo, ale przede wszystkim o niepotrzebną emisję spalin – przekonuje Zielony Wrocław.

Warto wspomnieć, że we Wrocławiu nie wszystkie liście na terenach zielonych są grabione. Działania tego typu podejmowane są tam, gdzie jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.

 

Foto: mat. Zielony Wrocław