Stacja BP zlokalizowana przy ul. Swobodnej 60 już wkrótce zniknie. W jej miejscu, deweloper Echo Investments planuje budowę kompleksu biurowego „Swobodna”, która zostanie zrealizowana w trzech etapach. Pierwsze prace mają rozpocząć się w III kwartale 2022 roku.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę stacji został złożony przez dewelopera 23 sierpnia 2021 roku, natomiast decyzję pozytywną w tej sprawie wydano 3 stycznia 2022 roku.

Jak wynika ze skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Echo Investment za III kwartał 2021 roku, inwestycja „Swobodna” będzie realizowana w trzech etapach.

W ramach pierwszego etapu powstanie 13,5 tys. metrów kwadratowych całkowitej powierzchni wynajmu. Przewidywany budżet na jego realizację to 120,3 mln złotych. Budowa I etapu ma rozpocząć się w III kwartale 2022 roku, a zakończyć w III kwartale 2024 roku.

Drugi etap to 22,9 tys. metrów kwadratowych całkowitej powierzchni wynajmu, a przewidywany budżet na jego realizację to 201,9 mln złotych. Budowa I etapu ma rozpocząć się w III kwartale 2023 roku, a zakończyć w III kwartale 2025 roku.

W ramach ostatniego, trzeciego etapu budowy powstanie 29,7 tys. metrów kwadratowych całkowitej powierzchni wynajmu. Przewidywany budżet na jego realizację to 260,6 mln złotych. Budowa I etapu ma rozpocząć się w III kwartale 2024 roku, a zakończyć w III kwartale 2026 roku.

 

Foto: Google Maps / Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Echo Investment