Na rogu ulic Zielińskiego i Piłsudskiego, w miejscu gdzie kiedyś znajdowało się targowisko miejskie, powstanie nowy gmach Sądu Apelacyjnego. W piątek 19 marca nastąpiło otarcie ofert złożonych w ramach przetargu.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby sądu został ogłoszony w 2014 r., natomiast jego wyniki ogłoszono w roku 2015. Pierwsze miejsce zajął wtedy projekt włoskiej pracowni Uberto Siola & Partners z Neapolu przy współpracy z biurem PIW PAW Architekci z Gdańska. Niestety inwestor nie doszedł do porozumienia ze zwycięską pracownią, w związku z czym postanowiono zrealizować projekt Pracowni Architektonicznej Czora & Czora, która zajęła drugie miejsce w konkursie.

Przetarg na budowę budynku sądu został ogłoszony pod koniec 2020 roku, a w ogłoszeniu można było przeczytać, że:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o pięciu kondygnacjach naziemnych wraz z jedną kondygnacją podziemną z zewnętrzną rampą zjazdową, podziemną stacją transformatorową, układem komunikacji drogowej wewnętrznej, parkingami terenowymi, chodnikami i włączeniem do istniejącej drogi publicznej, uzbrojeniem terenu w sieć oświetlenia i odwodnienia terenu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, zewnętrzną instalacją teletechniczną oraz zasilaniem szlabanów, przebudową sieci ciepłowniczej wraz z przebudową istniejącej komory c.o., elementami ukształtowania terenu, małej architektury i zieleni towarzyszącej, częściowym ogrodzeniem terenu, utwardzonym i zadaszonym placem na pojemniki do gromadzenia odpadów przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej we Wrocławiu (obręb Stare Miasto, AM-32, dz. nr: 21/10, 23/1, 24/3, 25/1, 22 i 21/12).”

Otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu nastąpiło w piątek 19 marca o godz. 12:00. Firmy, które wzięły udział w przetargu to:

  • Budimex S.A. z ofertą 94 297 704,00 zł brutto,
  • Warbud S.A. i ZAZ Sp. z.o.o. z ofertą 83 000 400,00 zł brutto,
  • MIRBUD SA z ofertą 73 700 000,00 zł brutto,
  • Strabag sp. z o.o. z ofertą 88 131 755,82 zł brutto.

Kwota jaką Zamawiający, czyli Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 92.554.089,41 zł brutto.

Tekst: CWC
Wizualizacje: Pracownia Architektoniczna Czora&Czora