6 lipca 2024 r. zmienią się taryfy wodociągowe we Wrocławiu. Koszt dostarczenia metra sześciennego wody i odbioru ścieków po waloryzacji wyniesie około 2 zł więcej niż obecnie. Jak informuje MPWiK, jest to pierwsza zmiana cen od czterech lat.

Obecnie cena za metr sześcienny dostarczenia wody i odbioru ścieków w stolicy Dolnego Śląska wynosi 11,80 zł brutto. Po zmianie cen – zatwierdzonej przez regulatora Wody Polskie – będzie to 14,10 zł brutto. Metr sześcienny wody i odbioru ścieków wzrośnie więc o około 2 zł. Tak będzie w pierwszym roku obowiązywania nowej stawki, od 6 lipca 2024 r. do 5 lipca 2025 r.

Zmiany cen w kolejnych latach również zostały zaakceptowane przez Wody Polskie. Będzie to odpowiednio 3,9% wzrostu w drugim roku obowiązywania nowej taryfy i 2,4% w trzecim.

– Realna korekta powinna wynieść co najmniej 40%, jednak chcąc ograniczyć wzrost opłat dla mieszkańców naszego miasta, zaproponowaliśmy zdecydowanie niższą zmianę. W pierwszym roku obowiązująca stawka będzie waloryzowana o 19,5% w stosunku do ceny z 2020 roku, a w dwóch kolejnych latach na poziomie planowanej w Polsce inflacji – mówi Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK Wrocław.

Taryfy za wodę i ścieki służą do pokrycia kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody oraz do odbioru i oczyszczania ścieków. Pokrywają także koszty bieżącej eksploatacji i remontów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a oprócz tego są głównym źródłem finansowania nowych inwestycji służących rozwojowi sieci i obiektów wod-kan.

 Dzięki środkom z taryf spółka może utrzymać ciągłość i niezawodność dostarczania wysokiej jakości wody do wszystkich odbiorców we Wrocławiu, chronić środowisko naturalne przez dotrzymywanie bardzo wyśrubowanych norm oczyszczania ścieków w oczyszczalni, a także realizować inwestycje, które zapewniają komfort życia mieszkańców naszego miasta  dodaje Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK Wrocław.

 

Źródło: mat. prasowe MPWiK / Foto: Pixabay