Pałac „Pod Złotą Muszlą”, zlokalizowany przy ul. Wita Stwosza 33-35 został sprzedany w 2018 roku spółce Dolnośląskie Inwestycje S.A., która zaplanowała jego remont. Zgodnie z pierwotnym projektem, na terenie pałacu miała powstać galeria restauracji. Z czasem okazało się jednak, że pojawią się tam apartamenty hotelowe oraz powierzchnie biurowe.

Budynek dawnego I Oddziału Banku PKO BP, w którym od 1899 roku prowadzona była działalność bankowa, został kupiony przez dewelopera specjalizującego się w budowie mikroapartamentów. Jednak pomysł na remont pałacu był początkowo inny, projekt zakładał między innymi funkcje usługowe, ze szczególnym ukierunkowaniem na kompleks multi-gastronomiczny. Z takim założeniem zostało również wydane pozwolenie na budowę, na mocy którego rozpoczął się remont, modernizację i rozbudowę obiektu.

Teraz okazuje się, że projekt prawdopodobnie ulegnie zmianie. Jak informuje deweloper:

„W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na obiekty typu hotelowego w centrach wielkich miast przygotowaliśmy koncepcję zamienną dla przedmiotowej inwestycji, w rezultacie której powstaną 111 apartamenty hotelowe i dwa kompleksy biurowe na kondygnacjach od pierwszego do trzeciego piętra z jednoczesnym pozostawieniem funkcji usługowych w części parterowej i podziemnej.”

Deweloper zachęca również do zakupu zaprojektowanych apartamentów hotelowych lub biurowych i zapewnia, że zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę planuje uzyskać w terminie nie późniejszym niż do końca I kwartału 2022 roku.

 

Foto: Zbiory Fotopolska / Wizualizacje: mat. inwestora