W 2007 roku utworzono we Wrocławiu funkcję koordynatora do spraw komunikacji rowerowej przy urzędzie miejskim, w skrócie – oficera rowerowego, którą objął Daniel Chojnacki. Po 15 latach jego pracy magistrat postanowił podsumować inwestycje rowerowe zrealizowane na terenie miasta. Jak się okazuje, tylko w ciągu ostatnich 4 lat w stolicy Dolnego Śląska przybyło 80 km tras rowerowych.

Od ledwie zalążka sieci tras rowerowych, zbudowanego z kostki betonowej, z wielkimi krawężnikami oraz słupami i znakami w środku tras, do całkiem solidnego kręgosłupa obecnie – podsumowuje swoją kadencję Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy. – W jedną popołudniową godzinę na Powstańców Śląskich potrafi przejechać ponad 1000 osób, co daje nam rowerzystę co 3,5 sekundy przez całą godzinę. Na Grabiszyńskiej po wybudowaniu drogi dla rowerów ruch rowerowy wzrósł o ponad 500% w 4 lata – dodaje.

W 2007 roku system wrocławskich dróg rowerowych mierzył zaledwie 145 kilometrów. Dzięki inwestycjom przeprowadzonym w ciągu ostatnich kilkunastu lat system ten wydłużył się do 393 kilometrów, jednak to nie całość infrastruktury dla rowerzystów, ponieważ do ich dyspozycji jest jeszcze ponad 300 kilometrów tras na wałach i w parkach oraz 640 kilometrów w strefach ruchu uspokojonego. Całościowo to ponad 1400 kilometrów.

Inwestycje w obszarze ścieżek rowerowych będą kontynuowane, zapewnia o tym nowa oficer rowerowa – Katarzyna Kusowska z zespołu mobilnej aktywności w Urzędzie Miejskim Wrocławia, która swoją pracę rozpocznie w marcu.

Jak informuje Biuro Prasowe UM Wrocławia, w najbliższych latach priorytetowo realizowane będą zadania, które zostały wyznaczone wspólnie z mieszkańcami w ramach Planu działań do 2030 roku, czyli m. in.:

  • dokończenie ścieżek w centrum oraz łatanie dziur w istniejących trasach,
  • budowa nowych tras na terenach zielonych, przy wykorzystaniu potencjału korytarzy rzek czy terenów PKP,
  • budowa kolejnych parkingów rowerowych oraz zamykanych wiat przy miejscach zamieszkania,
  • wprowadzenie nowej formuły wrocławskiego roweru miejskiego – w planach jest rozpoznanie najmu długoterminowego, rowerów nietypowych czy rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Duży nacisk planuje się także położyć na edukację i promocję rowerową, zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych mieszkańców Wrocławia.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk