Na inwestycje tramwajowe w 2020 r. radni przeznaczyli prawie 80 mln zł. Obecnie w planach jest 70 przetargów, remonty najbardziej zniszczonych odcinków tras tramwajowych oraz wymiana pojazdów. Podobna kwota będzie wydawana również w następnych latach.

Kontynuowane będą wcześniej rozpoczęte remonty, np.  Piłsudskiego, Podwale, Skargi, pl. Dominikańskim. Rozpocznie się natomiast przebudowa Żmigrodzkiej, Hallera, Powstańców Śląskich, Olszewskiego, pl. Strzegomskim, torów na Biskupinie, Karłowicach oraz przy rondzie Reagana. Zostaną wymienione najbardziej zniszczone słupy trakcyjne oraz odcinki sieci trakcyjnej na ul. Kosmonautów, Ślężnej, Opolskiej i Trzebnickiej i wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych wiaduktów kolejowych.

W grudniu 2019 roku prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder poinformował o nadchodzących zmianach remontu torowisk: “Od dwóch miesięcy MPK odpowiada za 200 kilometrów torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych. W najbliższych latach czeka nas taka „dobra rewolucja” w tym zakresie: wymiana i remont odcinków w dostatecznym, złym i bardzo złym stanie, regularna konserwacja kilkuset zwrotnic elektrycznych i mechanicznych, renowacja kilkudziesięciu, często kilkudziesięcioletnich stacji energetycznych.

Mateusz Lubański, rzecznik MPK Wrocław: “ Za najtrudniejszą ze względów logistycznych inwestycję należy uznać oczekiwaną przez mieszkańców wymianę części rozjazdów oraz skrzyżowań torowych w ścisłym centrum Wrocławia, czyli m.in. na ul. Świdnickiej i pl. Dominikańskim. Największą zaś inwestycją w 2020 r. będzie kompleksowy remont torowiska i sieci trakcyjnej na Olszewskiego wraz z pętlą Biskupin.”

Tekst: Grzegorz Szein