W czwartek (27 czerwca) prezydent Wrocławia, marszałek Dolnego Śląska i starosta powiatu ogłosili zawarcie porozumienia. Planowo umowa miałaby wejść w życie 1 sierpnia tego roku. I to właśnie od sierpnia pociągi staną się ponownie – obok rowerów miejskich, tramwajów, autobusów środkiem do komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej we Wrocławiu.  

– Tak jak gwarantowaliśmy równo dwa miesiące temu – jeśli wyborcy nam pomogą i doprowadzą do zmiany w samorządzie jedną z kwestii, które załatwimy najszybciej, będzie sprawa honorowania biletu aglomeracyjnego. Wyborcy dokonali zmiany i deklaracja, którą podpisaliśmy wspólnie z radnymi miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi zostanie od 1 sierpnia zrealizowana w praktyce. W tej umowie uwzględniamy wszystkich, czyli skorzystają z niej także pasażerowie z Wałbrzycha czy aglomeracji Wrocławskiej, którzy już od rogatek miasta będą mogli jechać na podstawie biletu Urbancard. Umowa jest więc szersza niż ustalenia, które nie doszły do skutku w poprzedniej kadencji. – mówił prezydent Jacek Sutryk.

Uprawnieni do przejazdu bezpłatnie na terenie miasta będą posiadacze Urbancard. Zarówno ci wsiadający we Wrocławiu, jak i ci dojeżdżający spoza miasta. Do granic miasta obowiązywać będą ich własne bilety, zaś w mieście – posiadana Urbancard. To pierwszy krok, bo będziemy rozmawiać o wspólnym regionalnym bilecie na całą komunikację miejską – mówił marszałek województwa Paweł Gancarz.

Koleje będą też honorować wszystkie ulgi i prawo do bezpłatnych przejazdów jakie mają w MPK.

– Co warto podkreślić: chcemy wszyscy, by w kosztach honorowania biletu aglomeracyjnego partycypowali wszyscy. 36 mln zł rocznie przekaże miasto Wrocław, 5 milionów złotych Urząd Marszałkowski, 1 mln. zł Starostwo Powiatowe. Być może do tego grona uda nam się jeszcze wciągnąć Stowarzyszenie Aglomeracyjne, stąd możliwe, że poziom partycypacji finansowej będzie niższy – dodawała wiceprezydent Renata Granowska, która ze strony miasta przygotowywała umowę i prowadziła pertraktacje finansowe.

Umowa będzie obowiązywać od 1 sierpnia, co oznacza, że tegoroczny koszt dla miasta wyniesie około 15 milionów złotych. Teraz radni miejscy – ale także wojewódzcy i powiatowi muszą na swoich sesjach zatwierdzić te środki. Wtedy będzie można formalnie podpisać umowę.

Podstawowe założenia biletu:

 • bilet umożliwi podróżowanie przez pasażerów na terenie Wrocławia pociągami przewoźników regionalnych tj. Kolei Dolnośląskich i POLREGIO z biletami zakupionymi w ramach systemu URBANCARD oraz na podstawie ulg i uprawnień obowiązujących we Wrocławiu nadanych przez Radę Miejską Wrocławia,
 • umowa trójstronna: Miasto, KD, POLREGIO, finansowana z budżetów Miasta Wrocław, Samorządu Województwa i Powiatu Wrocławskiego.

Kto skorzysta z rozwiązania:

 • pasażerowie wsiadający i wysiadający we Wrocławiu na przystankach i stacjach kolejowych i wykonujący podróże wewnętrzne posiadający bilety i ulgi miejskie,
 • pasażerowie aglomeracyjni, którzy będą odbywać podróż spoza Wrocławia na podstawie biletu kolejowego zakupionego do stacji granicznej, a następnie po Wrocławiu będą podróżować na podstawie biletu miejskiego oraz ulg i uprawnień miejskich.

Bilety

Rodzaje biletów pozostają takie same, jak te, które były honorowane w poprzednim rozwiązaniu (nie ma tu ograniczenia):

 • bilety czasowe: 24h , 48h , 72h i 168h,
 • bilety okresowe imienne, w tym z taryfy Nasz Wrocław: 7 dni, 30 dni, 60 dni, 90 dni, 180 dni, 365 dni, semestralne 4 i 5 miesięcy (za wyjątkiem biletów 30 dni, 4 i 5 miesięcy na 2 dowolne linie),
 • okresowe na okaziciela: 30 dni, 60 dni, 90 dni,
 • bilety pracownicze.

Kto będzie podróżować bezpłatnie?

Wszyscy, którzy maja bezpłatne przejazdy obecnie w miejskich autobusach i tramwajach, czyli m.in.:

 • dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia,
 • seniorzy od ukończenia 65 roku życia,
 • honorowi krwiodawcy i pozostałe grupy, które mają te ulgi w MPK.

Urbancard w pociągu będzie obowiązywać na stacjach i przystankach kolejowych posiadających w nazwie „Wrocław”, rozszerzone o przystanek kolejowy Iwiny, służący mieszkańcom osiedla Jagodno.

Umowa obowiązywać będzie do końca 2025 roku. Taka data umożliwi przygotowanie formalne, zabezpieczenie dodatkowych środków na sesji lipcowej Rady Miejskiej Wrocławia na rok 2025 i 2026 (ostatnia płatność za XII 2025).

 

Foto: mat. prasowe UMW