Środki, które 30 grudnia 2022 r. przekazał uczelni Premier Mateusz Morawiecki, zostaną przeznaczone na trzy inwestycje: budowę Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim i siedzibę Instytutu Muzykologii oraz budowę Centrum Badań Fizycznych i Chemicznych im. Kornela Morawieckiego.

Obligacje w wysokości 30 mln zł zostaną przeznaczone na budowę Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz siedzibę Instytutu Muzykologii, dla których nowy, wspólny budynek powstanie przy ul. Kuźniczej.

Celem Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej będzie wspieranie nauki ukraińskiej za pomocą współpracy naukowej między UWr a uniwersytetami ukraińskimi oraz odbudowy potencjału dydaktycznego uczelni ukraińskich. W Centrum będą również realizowane projekty dydaktyczne wspierające uchodźców z Ukrainy – można przeczytać na stronie internetowej UWr.

Pozostałe obligacje – 80 mln zł zostaną przeznaczone na budowę Centrum Badań Fizycznych i Chemicznych im. Kornela Morawieckiego, które powstanie przy ul. Koszarowej.

Centrum będzie składać się z dwóch sąsiadujących budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 50 tys. m2, w których znajdą swoje miejsce Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej, Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydział Chemii. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 800 mln zł. Otrzymane środki w wysokości 80 mln zł przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie europejskim, w tym na przygotowanie projektu budowlanego – wyjaśniają przedstawiciele UWr.

 

Foto: Fotopolska/kodens79