Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odwołał od dziś wszystkie zajęcia dydaktyczne. Od dnia 10 marca 2020 roku, godz. 9:30, wstrzymuje się prowadzenie zajęć dydaktycznych i innych rodzajów kształcenia we wszystkich dotychczas prowadzonych formach.

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kształcenia doktorantów – do odwołania. Sposób realizacji i zaliczenia efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w trakcie tych zajęć, wskazany zostanie w odrębnym zarządzeniu rektora.

Zajęcia zostały odwołane, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Decyzja zapadła na kolegium władz uczelni, które odbyło się rano. Zajęcia na uczelni są wstrzymane od odwołania.

Foto: UM Wrocław