Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja ulicy Ruskiej od placu Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego”. Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę sieci podziemnych oraz nawierzchni, a proces projektowania powinien zostać przeprowadzony przy współpracy z miejskimi służbami konserwatorskimi.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej, projektant będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, a w efekcie uzyskać ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych. Zadanie obejmuje zaprojektowanie kompleksowej przebudowy ul. Ruskiej, która zapewni płynność i wysoki standard ruchu pieszego oraz rowerowego, a także podkreśli reprezentacyjny charakter tej ulicy, wynikający z jej położenia w obszarze Starego Miasta.

Jeżeli chodzi o priorytety, jakie zostały określone dla tego zadania, dotyczą one:

1.) Ruchu pieszego – Cały obszar opracowania powinien zostać zaprojektowany zgodnie z priorytetem dla ruchu pieszego, a wszelkie bariery architektoniczne mają zostać usunięte.

2.) Ruchu rowerowego – Na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Rzeźniczej powinien zostać zaprojektowany kontrapas rowerowy, a na odcinku od ul. Rzeźniczej do pl. Solnego ruch rowerowy będzie odbywać się na zasadach ogólnych.

3.) Zieleni – Należy zaprojektować maksymalną ilość zieleni oraz nowych nasadzeń, szczególnie na obszarze przy ul. Kazimierza Wielkiego.

4.) Przestrzeni publicznej – Należy zaprojektować m. in. dojścia piesze do przystanków, małą architekturę, a także uwzględnić i zachować istniejące miejsca przeznaczone na ogródki gastronomiczne.

5.) Poszanowania kontekstu historycznego – Podczas tworzenia projektu należy zastosować odpowiednie rozwiązania i materiały współgrające z historycznym charakterem ulicy.

Oferty w ramach przetargu można składać do 15 września 2022 roku, a okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk