Swoje oferty w ramach przetargu dotyczącego rewitalizacji ulicy Ruskiej na odcinku od placu Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego złożyło sześć firm. Dzięki inwestycji, którą zrealizuje wybrany wykonawca, ulica ma stać się bardziej przyjazna dla ruchu pieszego i rowerowego.

„Ulica Ruska to ważny element w centrum Wrocławia, zarówno pod kątem historycznym, jak i funkcjonalnym – jest przedłużeniem osi ruchu pieszego prowadzącej użytkowników do ścisłego centrum, na plac Solny i Rynek od strony zachodniej, a w szerszej perspektywie, razem z ul Oławską, tworzy główną relację pieszą na osi wschodnio-zachodniej. Zgodnie z analizami i rekomendacjami przedstawionymi w opracowaniu „Masterplan dla przestrzeni miejskich w centrum” ulica Ruska na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do placu Solnego została wskazana jako priorytet do przekształceń, ze względu na jej charakter i potencjał dla ruchu pieszego, rowerowego, przestrzeni odpowiedniej do wprowadzenia zazieleniania i wprowadzenia rozwiązań z zakresu błękitno zielonej infrastruktury, a także jej istotnej funkcji usługowo-gastronomicznej. Z tego też powodu zależy Zamawiającemu na takim przekształceniu przestrzeni ul. Ruskiej, żeby odpowiadała wysokim standardom dostępności dla ruchu pieszego, rowerowego i reprezentacyjnemu charakterowi wynikającemu z lokalizacji tej ulicy na Starym Mieście” – można przeczytać w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Jeżeli chodzi o priorytety, jakie zostały określone dla tego zadania, dotyczą one:

1.) Ruchu pieszego – Cały obszar opracowania powinien zostać zaprojektowany zgodnie z priorytetem dla ruchu pieszego, a wszelkie bariery architektoniczne mają zostać usunięte.

2.) Ruchu rowerowego – Na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Rzeźniczej powinien zostać zaprojektowany kontrapas rowerowy, a na odcinku od ul. Rzeźniczej do pl. Solnego ruch rowerowy będzie odbywać się na zasadach ogólnych.

3.) Zieleni – Należy zaprojektować maksymalną ilość zieleni oraz nowych nasadzeń, szczególnie na obszarze przy ul. Kazimierza Wielkiego.

4.) Przestrzeni publicznej – Należy zaprojektować m. in. dojścia piesze do przystanków, małą architekturę, a także uwzględnić i zachować istniejące miejsca przeznaczone na ogródki gastronomiczne.

5.) Poszanowania kontekstu historycznego – Podczas tworzenia projektu należy zastosować odpowiednie rozwiązania i materiały współgrające z historycznym charakterem ulicy.

Przetarg został ogłoszony na początku marca 2023 roku, a swoje oferty złożyło 6 firm:

  • Biprogo – Projekt Sp. z o.o. z ceną 732 581,85 zł,
  • Budotechnika Pracownia Projektowa z ceną 525 825,00 zł,
  • Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. z ceną 516 600,00 zł,
  • Ko Projekty Katarzyna Chojnacka z ceną 473 488,50 zł,
  • Elektrotim S.A. z ceną 455 100,00 zł,
  • Konsorcjum firm Tecla Sp. z o.o. i Menthol Architects Liliana Krzycka Rafał Pieszko Spółka Jawna z ceną 398 095,70 zł.

Kwota, jaką spółka Wrocławskie Inwestycje zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 450 tysięcy złotych. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Foto: mat. Wrocławskie Inwestycje