Korytarz pod aleję istnieje od lat w dokumentach zarówno strategicznych, jak i planistycznych Miasta. Ze względu na rosnącą liczbę nowych osiedli w północnej części Wrocławia, władze postanowiły stworzyć połączenie między ulicą Poświęcką i ul. Bolesława Krzywoustego, które będzie stanowić aleja Północna. Pozwoli to na odciążenie z nadmiernego ruchu samochodowego tego obszaru. Aktualnie trwają konsultacje społeczne dotyczące inwestycji.

Aleja Północna (przyszła ul. płk. R. Kuklińskiego) stanie się ważnym elementem układu drogowego miasta, który umożliwi poruszanie się samochodem pomiędzy wrocławskimi osiedlami z pominięciem lokalnych ulic, nieodpowiednich dla ruchu tranzytowego. Nowe połączenie umożliwi jednocześnie uspokojenie ruchu na ulicach trzech północnych osiedli, takich jak Polanowice, Poświętne i Sołtysowice. Dzięki budowie nowego odcinka zyskają także Karłowice, na terenie których al. Kasprowicza obciążona jest częściowo ruchem tranzytowym na kierunku wschód-zachód.

Bardzo ważnym elementem tej trasy będzie m.in. wiadukt, który umożliwi bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową i kilkusetmetrowy łącznik umożliwiający dojazd z projektowanej alei do ulicy Poprzecznej.

Aleja ma być ulicą jednojezdniową, dwupasową. Zależnie od odcinka, z obu jej stron pojawią się dwukierunkowe drogi rowerowe i chodniki. Jezdnia zostanie odseparowana od ciągów pieszo-rowerowych szpalerem nowo nasadzonych drzew.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został rozstrzygnięty 15 listopada 2022 r., a jego zwycięzcą zostało Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT”. Projektowanie trasy cały czas trwa. Ruszyły również konsultacje społeczne, które potrwają do 14 lutego 2023 roku. Ich celem jest poinformowanie mieszkańców i mieszkanek Wrocławia o szczegółach dotyczących planowanej inwestycji oraz zebranie opinii w tej sprawie.

Dostępnych jest kilka form konsultacji:

  • E-FORMULARZ OPINII – zostanie udostępniony w okresie od 31.01 do 14.02.
  • E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE – 31.01.2023 r., godz. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting.
  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI RAD OSIEDLI – 2.02.2023 r., godz. 17.30. (Zaproszenie zostanie przekazane przedstawicielom i przedstawicielkom Osiedli.)
  • DYŻUR KONSULTACYJNY – 6.02.2023 r., godz. 17:30–19:00 | Rada Osiedla Sołtysowice | Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 19 | ul. Sołtysowicka 29h
  • DYŻUR KONSULTACYJNY – 7.02.2023 r., godz. 17:30–19:00| Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota | ul. Kamieńskiego 190

 

Foto: mat. Wrocławskie Inwestycje