Prace budowlane związane z rozbudową Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 131 rozpoczęły się 24 maja 2021 roku. Wykonawcą inwestycji jest wrocławska firma ALFA DACH Sp. z o.o, wyłoniona w ramach przetargu. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na okres letni bieżącego roku.

W ramach realizowanej inwestycji, do obecnego budynku urzędu składającego się z dwóch segmentów A i B, dobudowywany jest nowy segment C z podziemnym garażem i częścią techniczną. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. modernizację parkingu, chodników i dróg wewnętrznych, budowę zadaszonej wiaty na rowery oraz wiaty na samochód dostawczy.

 

– Inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jej efektem będzie ekologiczny, energooszczędny budynek, „przyjazny” środowisku i mieszkańcom. Inwestycja pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy stanu środowiska, a także pozytywnie wpłynie na zdrowie i poprawę warunków życia mieszkańców – informuje Starostwo Powiatowe.

Całkowita wartość inwestycji to 27 199 524 zł, z czego 3 miliony złotych pochodzą z dofinansowania przyznanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Obiekt ma zostać oddany do użytku w sierpniu 2022 roku.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu
Wizualizacje: Starostwo Powiatowe Wrocław