Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ oraz we współpracy z innymi wrocławskimi instytucjami: Zarządem Zieleni Miejskiej, ZOO Wrocław, Ekosystemem oraz MPK Wrocław, podjął decyzję o uruchomieniu projektu „JEŻdżę bezpiecznie – Bezpieczna droga dla jeży!”, którego celem będzie zwiększenie świadomości kierowców na temat zagrożenia, jakie stanowią na drodze dla zwierząt, oraz wprowadzenie we Wrocławiu znaków ostrzegawczych informujących o miejscach, w których występują jeże.

Drogi i towarzysząca im infrastruktura stwarzają w miastach istotną barierę dla migracji zwierząt, będąc jednocześnie przyczyną śmierci wielu z nich. Część zwierząt przekracza drogi, a pobocza pełnią również funkcję szlaków dla niektórych gatunków, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kolizji. Wśród ofiar kolizji drogowych jeże są zwykle jednym z najliczniejszych gatunków.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo małych ssaków, w ramach akcji „JEŻdżę bezpiecznie – Bezpieczna droga dla jeży!”, na terenie Wrocławia pojawią się znaki ostrzegawcze. Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który zaprojektuje oraz wykona nowy znak ostrzegawczy. W wyniku prac powstały 3 propozycje znaków omówione z Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Ze względu na to, że znak ma być pomocny przede wszystkim dla kierowców oraz mieszkańców Wrocławia, ZDiUM zorganizował głosowanie on-line, które potrwa do do północy 31 grudnia 2021 roku.

– Co roku na drogach ginie mnóstwo jeży. Kolizja ze zwierzęciem, nawet tak niewielkim, zawsze jest też zagrożeniem dla kierowcy. Możemy zadbać o bezpieczeństwo zwierząt i ludzi – wystarczy zwolnić tam, gdzie dochodzi do takich spotkań. Prosimy Was o pomoc w wyborze znaku. Wasze głosy weźmiemy pod uwagę przy wyborze ostatecznej wersji znaku – informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

 

Źródło/Foto: mat. prasowe/ZDiUM