„Psia Hubka” to projekt zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Jego założeniem jest stworzenie miejsca integracji mieszkańców miasta oraz ich czworonożnych pupili. Na terenie inwestycji trwają już prace budowlane.

Główne cele, jakie wyznaczyli mieszkańcy zgłaszający projekt „Psia Hubka” do WBO, to:

  • stworzenie ogrodzonego terenu dla psów,
  • zamontowanie większej ilości ławek i koszy na odpady,
  • zregenerowanie istniejących ścieżek,
  • stworzenie hamakowej polanki, gdzie każdy będzie mógł rozwiesić swój hamak.

– We Wrocławiu brakuje miejsc, które służyłyby nie tylko mieszkańcom, ale również ich pupilom. Powstało już kilka takich miejsc, gdzie nie wytyczono parku ani nie postawiono ławek – ludzie sami znajdują dla siebie miejsca do integracji! Mimo złej kondycji terenu obszar posiada idealną lokalizację wśród okolicznych bloków mieszkalnych oraz z własnych obserwacji już służy mieszkańcom jako psi park czy miejsce do spotkań – jest to idealne miejsce, które obecnie jest zaniedbane i wymaga rewitalizacji oraz otworzenia się mieszkańcom – wyjaśniali inicjatorzy projektu.

 

Aktualnie Zarząd Zieleni Miejskiej buduje tor przeszkód dla zwierzaków oraz skwerek dla osób, które czworonogów nie posiadają. Remontowana jest również alejka, a w następnej kolejności wymieniona zostanie mała architektura. Pojawi się także nowe oświetlenie i 13 dodatkowych drzew.

„Psia Hubka” powstanie na terenie skweru zlokalizowanego pomiędzy ul. Hubską, ul. Dawida i ul. Gajową.

 

Wizualizacje/Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / Ikropka