W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia pojawiły się propozycje tras, jakimi miałby się poruszać tramwaj wodny. W związku z powstałymi koncepcjami magistrat utworzył ankietę dla mieszkańców, za pośrednictwem której można zgłaszać swoje opinie, propozycje dodatkowych przystanków oraz wszelkie uwagi.

Pierwsza w kolejności miałaby zostać uruchomiona trasa pilotażowa, o której pisaliśmy w sierpniu bieżącego roku. Trasa ta została oznaczona na mapie kolorem żółtym oraz niebieskim. Zgodnie z przedstawioną koncepcją, fragment żółty rozpoczyna się w rejonie Uniwersytetu Wrocławskiego i mostu Uniwersyteckiego. Następnie prowadzi do Wyspy Słodowej i bulwarów: Ks. Aleksandra Zienkiewicza, Xawerego Dunikowskiego, Marii i Lecha Kaczyńskich oraz im. Rektora Stanisława Kulczyńskiego aż do Śluzy Szczytniki, gdzie się kończy. W przyszłości planowane jest wydłużenie trasy żółtej do gmin Aglomeracji Wrocławskiej, znajdujących się poza Wrocławiem.

Kolor niebieski to kontynuacja żółtej trasy pilotażowej. Rozpoczyna się w rejonie mostu Zwierzynieckiego i prowadzi Starą Odrą wzdłuż przystanków zlokalizowanych przy moście Szczytnickim i przy osiedlu Zacisze w rejonie skrzyżowania ulic: Mianowskiego i Śniadeckich, aż do Kanału Miejskiego. Kolejne przystanki będą zlokalizowane: w pobliżu ul. Pasterskiej, w sąsiedztwie Mostów Warszawskich i mostu Trzebnickiego. Zakończy swój bieg w rejonie Mostów Osobowickich i Śluzy Miejskiej.

Trasa czerwona ma rozpoczynać się w okolicach ul. Księcia Witolda. Następnie poprowadzi w górę rzeki, opływając Kępę Mieszczańską z lewej strony, tam też zlokalizowane będą dwa przystanki: przy mostach Władysława Sikorskiego i Romana Dmowskiego. Kolejne zaplanowane przystanki to: Port Miejski, most Milenijny, osiedle Kozanów, dawne zimowisko dla barek Osobowice II i ostatni postój w rejonie osiedla Maślice, w pobliżu ujścia Ślęzy. Planowane jest także wydłużenie trasy czerwonej na tereny Aglomeracji Wrocławskiej, podobnie jak trasy żółtej.

Trasa zielona będzie łączyła trasę niebieską i czerwoną. Będzie rozpoczynać się w rejonie Mostów Osobowickich i Śluzy Miejskiej, a dzięki dwóm przystankom w rejonie ul. Osobowickiej będzie stanowić połączenie z przystankiem zlokalizowanym w rejonie Portu Miejskiego.

Trasa pomarańczowa ma zaczynać się w rejonie kanału Różanka w pobliżu ul. Osobowickiej. Kolejne przystanki zaplanowano: przy moście Trzebnickim, przy Mostach Warszawskich, w rejonie Mostów Jagiellońskich (Śluza Zacisze) i przy moście Swojczyckim. Ostatni przystanek na tej trasie miałby znaleźć się blisko skrzyżowania ul. Marco Polo z ul. Ferdynanda Magellana. Podobnie jak trasa żółta i czerwona, trasa pomarańczowa może zostać przedłużona na tereny Aglomeracji Wrocławskiej.

KLIKNIJ W MAPĘ ABY SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁY TRAS.

 

Ankieta dotycząca planowanych tras jest dostępna TUTAJ.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu