Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła Wstępne Konsultacje Rynkowe dotyczące opracowania „Studium korytarzowego tramwaju w kierunku osiedla Psie Pole”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 grudnia, a spośród zainteresowanych wybrany zostanie jeden wykonawca, który następnie przeprowadzi szczegółową analizę tras.

Celem konsultacji rynkowych jest pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, czyli w tym przypadku opracowania trasy tramwajowej na Psie Pole.

Spośród firm, które wezmą udział w konsultacjach, Wrocławskie Inwestycje wybiorą jednego wykonawcę. Ze względu na to, że pod uwagę branych jest kilka wariantów przebiegu trasy, jego zadaniem będzie zarekomendowanie dwóch – najbardziej optymalnych.

Analizy i prognozy powinny zostać przeprowadzone w oparciu o: Kompleksowe badania ruchu, Model ruchu dla Wrocławia i otoczenia oraz Wrocławski Program Tramwajowy. Wynikiem opracowania ma być wyznaczenie najkorzystniejszych opcji, dzięki czemu możliwa będzie kontynuacja prac w procesie przygotowania inwestycji.

Zgodnie z opinią uczestników Panelu Obywatelskiego, który odbył się w 2020 roku, budowa linii tramwajowej na Psie Pole to jedno z priorytetowych zadań, jakie powinno zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Podczas Panelu zaprezentowano następujące warianty trasy:

 

Foto: mat. UMW / MPK Wrocław