Z inicjatywy stowarzyszenia Kultura Równości, przy ul. Opolskiej we Wrocławiu miał powstać mural promujący równość i poszanowanie dla różnorodności wszystkich osób, bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie, status społeczny, stan zdrowia, orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową. Jednak w nocy, jeszcze przed ukończeniem, malowidło zostało zdewastowane.

Do zniszczeń doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (9/10 maja). Sprawcy skorzystali z rusztowań ustawionych przy ścianie budynku na wysokości ul. Opolskiej 21 i zamalowali powstający tam tęczowy mural.

Kultura Równości to stowarzyszenie działające we Wrocławiu na rzecz osób LGBT+. Organizuje Wrocławskie Marsze Równości, Festiwale Równych Praw oraz prowadzi Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław, gdzie odbywają się spotkania, warsztaty, pomoc psychologiczna i działa biblioteka.

 

Foto: Maria M.