Mieszkańcy ulicy Katowickiej na Księżu Małym, wykorzystali drzewa, sznurek oraz obrotowe kółka aby zrobić suszarnie.

Klimatem przypomina trochę dzielnice Nowego Jorku z lat 1920. 

 

Ulica Katowicka została zbudowana według projektów Alberta Kemptera oraz Paula Heima i nosiło nazwę „Karl Legien Straße”. Jej patronem był żyjący w latach 1861-1920 polityk socjaldemokratyczny i działacz związkowy. Nazwa została zmieniona 31 marca 1933r. na „Kattowitzer Straße”. Po wojnie obowiązywała polska wersja tej nazwy z tym, że w latach 1953-57 kiedy Katowice nazywały się Stalinogrodem, ulica także nosiła nazwę Stalinogrodzka.

 

 

 

Foto: Bonczek - Hydroforgroup