Magistrat rozstrzygnął konkurs na projekt Pomnika Niepodległości, który w ciągu najbliższych lat stanie na placu Legionów, na skwerze od strony placu Muzealnego. Obiekt będzie miał 22 m wysokości, a koszt jego budowy ma nie przekroczyć 2 mln zł.

W drugim etapie miejskiego konkursu na projekt Pomnika Niepodległości były oceniane trzy prace. Zostały wybrane spośród 19 projektów, zgłoszonych w ramach pierwszego etapu. Wygrał projekt Mariusza Kosiby, Jarosława Smolaka i Agnieszki Wolskiej. 

„Projekt ukazuje drogę do odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zagięcia i nierówna powierzchnia u podstawy rzeźby stanowią alegorię trudnego okresu walk o wolną i niepodległą Polskę. Deformacja tej części zwraca uwagę na deformację tożsamości pod zaborami oraz trud pozostania Polakiem. Wyżej odnajdujemy przejście, które symbolizuje proces transformacji kraju w jednolitą, harmonijną całość. Zwieńczenie bryły – gładkie, strzeliste i nieco zwężone, odzwierciedla długo wyczekiwaną niezależność, dumę i siłę II Rzeczpospolitej” – opisują myśl przewodnią projektu jego autorzy.

Pomnik Stulecia Niepodległości, w najbardziej optymistycznej wersji, stanie na placu Legionów do 11 listopada 2020 roku. Maksymalny czas realizacji to 3-5 lat. Koszt jego budowy ma się zamknąć w 2 mln zł.

Wizualizacje: mat. pras.