W miejscowości Goszcz, około 50 km od Wrocławia, trwa aktualnie remont zabytkowego XVIII-wiecznego pałacu. Robotnicy przeprowadzający prace na jego terenie, natrafili na tajemniczą, metalową skrzynię. Znalezisko zostało przetransportowane do siedziby Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, gdzie wkrótce nastąpi otwarcie skarbu.

Budowla do czasu zniszczenia należała do najświetniejszych siedzib śląskiej szlachty, porównywano ją wszak nawet z Wersalem. Odnaleziona skrzynia wiele lat przeleżała zasypana grubą warstwą gruzu i ziemi. Po wydobyciu i wstępnym oczyszczeniu można było dopiero stwierdzić stan zachowania. Szacowna wstępnie na XVII wiek, ciężka, metalowa, zamknięta na dwie masywne kłódki, w znacznym stopniu została przeżarta przez rdzę. W tylnej ściance powstały duże ubytki. Niestety zbyt małe, aby można stwierdzić, czy w środku znajdują się jakieś dokumenty – informuje Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Pałac von Reichenbachów został wybudowany w Goszczu w latach 1730-1740, w miejscu XII-wiecznego zamku. Budowla istniała do 1749 roku, kiedy to wybuchł na jej terenie pożar. W latach 1749-1755 wybudowano nowy pałac, który należał do szlacheckiego rodu Reichenbachów do 1945 roku. Po wojnie pałac zajęła Armia Czerwona, a następnie oddano go w zarząd miejscowej administracji. 24 grudnia 1947 roku w budynku ponownie wybuchł pożar, w wyniku którego po pałacu pozostały niestety tylko ruiny.

 

Oficjalne otwarcie odnalezionej skrzyni odbędzie się już niebawem w siedzibie Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w obecności przedstawicieli Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

 

Foto: J. Gołaszewski