MPK ogłosiło przetarg na projekt inwestycji, w ramach której wyremontowany zostanie węzeł komunikacyjny w centrum miasta, planowana jest wymiana torów tramwajowych oraz nawierzchni.