AKTUALNOŚCI

1 listopada na wrocławskich drogach rozpoczął się sezon zimowy. 

Podobnie jak w ubiegłym roku zwiększony został zakres terenów objętych zimowym utrzymaniem. Obszar oczyszczanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz wydzielonych ścieżek rowerowych wzrósł o ponad 100 tys. m2. Powierzchnia oczyszczanych parkingów to blisko 10 tys. m2 więcej, przybyło też 36 przystanków komunikacji miejskiej. Planowanym zimowym oczyszczaniem objętych...
© Miejsca We Wrocławiu 2022 all rights reserved.