Jeden z mieszkańców Wrocławia udokumentował sytuację, podczas której firma Park-M, współpracująca z Zarządem Zieleni Miejskiej, miała pobierać wodę z Odry do podlewania zieleni na terenie miasta. ZZM zażądał od firmy wyjaśnień odnośnie zaistniałego zdarzenia.