Za sprawą 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL (10-13 września) niedostępna na co dzień przepompownia Port Miejski we Wrocławiu zamieni się w wielką przestrzeń wystawienniczą. Zobaczymy prawie 30 unikatowych prac, w tym dzieł malarskich oraz instalacji.