188 milionów nadwyżki przy dochodach na poziomie 2,89 mld zł – tak prezentuje się wykonanie budżetu Wrocławia po pierwszym półroczu 2021 roku.  Najwyższe wydatki miasto przeznaczyło na oświatę i wychowanie, szeroko pojętą politykę społeczną oraz transport. Sprawozdanie budżetowe zostanie zaprezentowane podczas sesji Rady Miejskiej w…