AKTUALNOŚCI

Prezydent Wrocławia wypowiedział porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim. Miasto Wrocław nie będzie już wydawać decyzji, postanowień i zaleceń konserwatorskich. 

Do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego trafiło podpisane przez prezydenta Wrocławia wypowiedzenie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a Wojewodą Dolnośląskim. Oznacza to zmiany w zakresie wydawania m. in. decyzji konserwatorskich.
© Miejsca We Wrocławiu 2022 all rights reserved.