W związku z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej, pracownicy Wód Polskich podejmują szereg czynności i działań zmierzających do ograniczenia tego problemu i znalezienia przyczyny. Służby na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w stałym kontakcie z organizacjami, które zgodnie z kompetencjami odpowiadają za...