W 1997 roku przez Wrocław przeszła powódź. Woda płynęła w ilości 3,6 miliona litrów na sekundę.