Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont wiaduktów drogowych w ciągu ul. Gazowej”. Termin składania ofert upływa w poniedziałek 9 sierpnia o godzinie 9:30.