Alois Alzheimer to persona wszystkim doskonale znana. Ten niemiecki lekarz znacznie przysłużył się dziedzinom takim jak psychiatria i neuropatologia, a także jako pierwszy opisał chorobę wieku starczego nazwaną później od jego nazwiska Alzheimerem.