Nieistniejąca tzw. „Nowa Synagoga” wybudowana została w 1872 r., a zniszczona przez nazistów w czasie nocy kryształowej, z 9 na 10 listopada w 1938 roku. Była drugą pod względem wielkości w przedwojennych Niemczech.