Na jednej z wrocławskich grup facebookowych pojawiło się ostrzeżenie dla właścicieli psów, którzy spacerują z nimi w okolicach Nadodrza i Ołbina. Wychodząc z pupilem warto zachować tam szczególną ostrożność.