W 2007 roku utworzono we Wrocławiu funkcję koordynatora do spraw komunikacji rowerowej przy urzędzie miejskim, w skrócie – oficera rowerowego, którą objął Daniel Chojnacki. Po 15 latach jego pracy magistrat postanowił podsumować inwestycje rowerowe zrealizowane na terenie miasta. Jak się okazuje, tylko w ciągu ostatnich...