Pod koniec maja 2021 roku, przedstawiciele 12 gmin sąsiadujących z Wrocławiem podpisali list intencyjny w sprawie projektu „Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej”. Tymczasem w Biuro Rozwoju Wrocławia stworzyło projekt pilotażowej trasy.