W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia pojawiły się propozycje tras, jakimi miałby się poruszać tramwaj wodny. W związku z powstałymi koncepcjami magistrat utworzył ankietę dla mieszkańców, za pośrednictwem której można zgłaszać swoje opinie, propozycje dodatkowych przystanków oraz wszelkie uwagi.