Zarząd Zieleni miejskiej we Wrocławiu zapowiedział posadzenie nowych krzewów i drzew na terenie osiedla położonego na zachodzie miasta. W planach jest również doposażenie placu zabaw oraz nowa, zielona przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców.